Manastirea Vorona

\r\n


Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului” sat Vorona Nouă, comuna Vorona, sec.XVII-XIX

\r\n

Monument istoric Grupa B cuprinde:
- clopotniţă şi chilii ridicate în 1840 de arhimandritul Rafail. Construcţie în plan dreptunghiular cu turn clopotniţă în mijloc cu două ceardacuri de lemn pe ambele feţe. Turnul clopotniţă are pereţii din cărămidă, învelitoare de tablă, fundaţie de piatră. Se păstreză forma iniţială.

\r\n

Biserica „Naşterea Maicii Domnului”. Datare 1835 ridicată de arhimandritul Rafail. Are o formă de cruce cu pridvor, pronaos, naos, abside semicirculare, altar, veşmântărie. Deasupra pronaosului, naosului şi pridvorului există câte o turlă cu tamburi cilindrici. La exterior pereţii au stâlpi cu capiteluri în stil ionic. Fundaţii din piatră, ziduri din piatră şi cărămidă. Biserica are pictură interioară - prima în 1869, refăcută după 1980; s-au făcut reparaţii generale în 1938.

\r\n

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” datată între 1793-1803 având drept ctitor pe paharnicul Iordache panaite, Maria – soţie şi sora – Safta. Biserica apare ca o navă, cu turle mici, recunoscându-se influenţe ruseşti. Construcţie cu fundaţii de piatră, zidărie din piatră şi cărămidă, pardoseală din scândură şi învelitoare de tablă. Între naos şi pronaos există o boltă cu arce semicirculare sprijinite pe contraforţi aflaţi în exterior. Deasupra uşii de la intrare se află o inscripţie cu anul construcţiei şi ctitorii, iar pe peretele dinspre Nord o frescă cu scene biblice; reparaţii capitale s-au făcut în 1908.

Localizare si contact

  • Localizare si Contact
    1
Mai multe din aceasta categorie: « Manastirea Stiubeni Manastirea Zosin »