Biserica Sf. Dumitru

\r\n

   Biserica „Sf.Dumitru” şi „Sf.Apostoli”, municipiul Botoşani, Aleea Maxim Gorki nr. 6   
   Biserica are formă de cruce. Intrarea se face în pridvor printr-o uşă masivă. În pronaos se intră printr-o boltă sferică, iar în naos printr-un arc sprijinit pe stâlpi laterali. Naosul are două abside laterale cu câte o fereastră cu o boltă semisferică închisă într-un pătrat. Altarul, despărţit de naos prin catapeteasmă din lemn, este semicircular, cu boltă în arc şi cu fereastră. Prezintă profile stilizate la faţada exterioară. Pictura murală a fost reînnoită după 1990 când s-au efectuat şi reparaţii capitale.

Localizare si contact

  • Localizare si Contact
    1