Biserica Roset

\r\n

   Biserica „Întâmpinarea Domnului” şi „Sf.Impăraţi”, municipiul Botoşani, str.Octav Onicescu nr. 35
  Biserică în formă de cruce cu pridvor, pronaos, cu turla alungit, împărţit de o arcadă circulară în naos şi altar. Intrarea se face prin antepridvor. În partea opusă intrării se află scara pentru a urca în turla clopotniţei de deasupra pronaosului. Intrarea ăn pronaosul alungit şi îngust secţionat de arcada circulară se face printr-o uşă metalică masivă.

\r\n

    Naosul are bolta sferică. Altarul de formă semicilindrică cu cupola sferică. Cele două faţade ale naosului şi altarului sunt încadrate cu câte patru stâlpi semicirculari înscrişi în zid cu capiteluri imitând ordinul ionic.
Cod LMI 2004 BT-II-m-A-01917

\r\n

 

Localizare si contact

  • Localizare si Contact
    1