Biserica Sf. Nicolae, Harvarna

\r\n

   Ctitorul acestei biserici este hatmanul C. Ghica, iar anul ridicării ei – 1795.
   A fost construita cu cheltuiala lui Costache Ghica Hatman si a preotilor si satenilor din Havârna asa cum spune pisania de deasupra usii de la intrare - "Cu osteneala mesterului TH. Darie".
   În vecinătate se păstrează şi clopotniţa din scânduri, deschisă în partea de sus, de formă pătrată. În prezent se află într-o stare avansată de degradare.
   Biserica are planul în formă de cruce cu pridvor, pronaos, naos şi altar şi este construită din bârne, fără turle. Întrarea în naos se face printr-un perete cu deschidere largă, bolta naosului fiind octogonală şi mai joasă. Altarul are formă trapezoidală, cu o fereastră pe mijloc. La exterior, bârnele sunt căptuşite cu scânduri. A suferit lucrări de refacere în 1875, 1888, 1950. 
   Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): BT-II-m-B-01988.01

\r\n
  

Localizare si contact

  • Localizare si Contact
    1