Biserica Sf. Nicolae, Darabani

\r\n

   La intrare are un pridvor închis, apoi urmează pronaosul cu cafas şi un amvon. Naosul şi altarul sunt prevăzute cu procomidie şi diaconican. Deasupra cafasului şi altarului sunt bolţi semicilindrice, iar pe naos un turn circular. 
   Fundaţiile sunt executate din piatră, ziduri din cărămidă masivă. Învelitoare din tablă, coloanele de susţinere a cafasului sunt din marmură. Decor arhitectură: pictură în ulei la cupolă naos, icoana Maicii Domnului – boltă cafas.

\r\n

 

Localizare si contact

  • Localizare si Contact
    1