K2_DISPLAYING_ITEMS_BY_TAG CJB

JUDEȚUL BOTOȘANI, ÎN CIFRE:

78 unități teritorial - administrative, dintre care: 2 municipii - Botoșani și Dorohoi, 5 orașe și 71 de comune;

Aproximativ 400.000 de locuitori, dintre care 60% în mediul rural și 40% în mediul urban;

2% din suprafața țării;

Locul 2 pe țară ca suprafață de luciu de apă dulce;

2 granițe externe, cu Republica Moldova și cu Ucraina;

3 puncte de trecere a frontierei: Stânca Costești, Rădăuți Prut-Lipcani și Racovăț;

la 35 km de cel mai apropiat aeroport;

39.848 este numărul de turişti români şi străini cazaţi în structurile de primire turistică din judeţul Botoşani în anul 2015 (http://www.insse.ro/).

 


BOTOȘANIUL ECONOMIC:


13.061 firme, dintre care 6066 – SRL, restul fiind societăţi pe acţiuni, cooperative sau întreprinderi individuale;

Ramurile reprezentative sunt: industria alimentară, industria textilă și de confecții, de fabricare a mobilei și electrotehnică;

O pondere importantă în economia județului o dețin agricultura, piscicultura și zootehnia;

Investiţii semnificative în energii alternative (eoliene și fotovoltaice);

Un mare potențial pentru turismul cultural, agro-turism și turismul religios, fiind recunoscut ca loc de naștere al celor patru mari genii românești: Mihai Eminescu, Ștefan Luchian, George Enescu, Nicolae Iorga.

K2_PUBLISHED_IN Informatii turistice